onlinepayrolling.com

Online payrolling

Welkom op de website met uitleg en informatie over online payrolling.

U bent op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is online payrolling? Om u hierbij te helpen, geven wij u allereerst hieronder beknopte informatie over de dienstverlening online payrolling.

Heeft u na het lezen nog verdere vragen of wilt u meer payrolling informatie ontvangen? Vraagt u dan via ons een online payrolling offerte aan! Graag informeren wij u verder over alle mogelijkheden van payrolling voor uw organisatie, medewerkers, CAO, branche of sector en de daarbij behorende payrollingtarieven.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is online payrolling?

Bij online payrolling neemt een payrollingbedrijf het juridisch werkgeverschap en tal van arbeidsrechtelijke risico’s van u als werkgever over. Dit kunnen bijvoorbeeld risico’s ten aanzien van arbeidscontracten, ziekte, loondoorbetaling en proeftijden zijn. Uw medewerkers krijgen van het payrollingbureau een arbeidsovereenkomst en komen hierdoor juridisch bij haar in dienst. De inhoud van het contract wordt bepaald door het arbeidsverleden van de medewerkers of bij nieuwe medewerkers door u als de ondernemer (conform evt. CAO).

Het payrollingbedrijf draagt vervolgens zorg voor o.a. het tijdig en adequaat uitbetalen van salarissen en premies en neemt daarbij ook het ziekterisico voor haar rekening. Hierdoor neemt zij de personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf of als ondernemer veel werk uit handen en door de hoge automatiseringsgraad vaak tegen veel lagere kosten. Doordat steeds meer payrollingbedrijven met internetportals werken en hun administratie verder automatiseren wordt de dienstverlening payrolling dan ook wel met een mooi woord ‘Online Payrolling’ genoemd.

Waarom online payrolling?

De dienstverlening online payrolling kan worden toegepast bij zowel bedrijven uit het MKB als bij grote (internationale) organisaties in Nederland (b.v. langdurige uitzendkrachten of de totale flexibele schil met uitzendkrachten). Door te kiezen voor de dienstverlening online payrolling kunt u uw personeelsplanning nog beter aanpassen aan de economische situatie in Nederland en euro’s besparen op uw uitzendkrachten. U bent daarnaast met online payrolling verzekerd van optimale flexibiliteit en weet op voorhand wat uw exacte personeelskosten per uur zijn met online payrolling. U betaalt immers alleen de daadwerkelijk gewerkte uren bij online payrolling.

Denkt u zich eens in dat u zich met online payrolling niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst krijgt met online payrolling, geen kosten heeft van arbodienst en overige personeelsverzekeringen, geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Wat kost online payrolling?

De kosten van online payrolling zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. Wanneer u zelf werknemers in dienst heeft, maakt uw organisatie deze kosten ook. Hierbij heeft u echter rekening te houden met verschillende partijen. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie uit aan een administratiekantoor en heeft daarbij een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en heeft voor iedere dienst weer extra administratief werk. Via online payrolling besteedt u alles aan 1 partij uit. Hierdoor bent u in veel gevallen goedkoper uit en kunt u met online payrolling besparen op uw personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij online payrolling inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico en salarisadministratie en contractbeheer.

Wij van online payrolling baseren onze scherpe payrollingtarieven altijd op basis van het bruto uurloon van een werknemer. Het payrollingtarief wordt berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met een zogenaamde payrollingfactor (omrekenfactor of loonsom). Dit is ook gebruikelijk in de detacherings- en uitzendbranche. De hoogte van de omrekenfactor wordt bij online payrolling mede bepaald door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, CAO en ziekterisico.

U weet van te voren wat een werknemer met online payrolling u per uur kost, daar u alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren betaald. Bij ziekte of vakantie van de werknemer heeft u ook geen personeelskosten met online payrolling.

Werkt u met een uitzendbureau of gedetacheerden, dan bent u sowieso met online payrolling goedkoper uit! Hierbij kan uw voordeel met online payrolling tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Vraag daarom snel een online payrolling offerte bij ons aan!

Over online payrolling

Online payrolling kan elke MKB ondernemer of werkgever in Nederland een passende online payrollingoplossing tegen een scherp payrollingtarief aanbieden. Vraag daarom nu direct online bij online payrolling een payrolling offerte aan en ontvang deze binnen 48 uur, boordevol informatie over online payrolling voor u, uw bedrijf en medewerkers.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is werken met online payrolling online?

In feite is het werken met de dienstverlening online payrolling interessant voor iedere organisatie die met personeel in Nederland werkt, voor zowel kortlopende als lange termijn projecten en doordat u met online payrolling efficiënter inkoopt, uw flexibiliteit verhoogt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft met online payrolling.

Online payrollingbedrijven

De volgende online payrollingbedrijven gebruiken bijna allemaal
voor hun online payrollingdiensten internetportals en hebben in Nederland enkele 10.000en medewerkers online op de payroll.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van online payrolling

Naast de bovengenoemde reden zijn ook de volgende voordelen doorslaggevend voor ondernemers in Nederland om online te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met online payrolling

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van online payrolling uw personeelsadministratie voor scherpe payrollingtarieven doen. In veel gevallen bent u met online payrolling zelfs goedkoper uit dan wanneer u de medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met de dienstverlening online payrolling namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met gebruik van online payrolling veel goedkoper uit dan werken met een uitzendbureau. Hierbij zijn de verschillen met online payrolling soms zelfs enkele euro's per uur!

Gelijkblijvende en lage uurlonen met online payrolling

In het geval dat uw medewerker langer in dienst is bij een payrollingbureau, gaat uw medewerker meer rechten opbouwen in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hoewel het risico voor het payrollingbedrijf stijgt, blijft uw payrolling uurtarief gelijk bij de dienstverlening online payrolling.

U blijft de baas binnen uw bedrijf bij online payrolling

Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel met online payrolling, behalve dat zij met al hun vragen kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

Flexibiliteit door online payrolling

Door uw personeel te payrollen, kunt u meerdere contracten aanbieden in 2 jaar of uren flexibeler inrichten met de dienstverlening online payrolling. Hierdoor hoeft u niet direct bij online payrolling na het derde contract de medewerker voor vaste uren vast in dienst te nemen. U kunt met behulp van de dienstverlening online payrolling nog beter inspelen op de economische ontwikkelingen binnen uw bedrijf of branche in Nederland.

Minder administratie met online payrolling

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij online payrolling. U kunt dus bij gebruik van de dienstverlening online payrolling uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en heeft daarnaast niet meer te maken met de stijgende werkgeverslasten voor de WIA in uw branche met online payrolling. U hebt bij online payrolling immers geen personeel meer in dienst!

Personeelskosten inzichtelijk met online payrolling

U weet op ieder moment wat uw personele kosten zijn met online payrolling, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw personeelskostenberekeningen, calculaties of offertes. U betaalt namelijk een vast payrollingtarief en ontvangt periodiek één factuur online. Zo heeft u via onze internetportal 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten met online payrolling.

Gratis deskundig advies bij online payrolling

Via online payrolling ontvangt u gratis advies (bij uw accountant betaalt u per minuut!) over arbeidszaken en informatie over nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Ook wordt voor uw personeel o.a. het pensioen, collectieve zorgverzekering, etc. bij online payrolling geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer weten over wat de dienstverlening online payrolling voor u of uw medewerkers kan betekenen? Vraag daarom nu snel online een payrolling offerte bij ons aan!